Posts Tagged ‘socialt ansvar’

Att lansera det ansvarstagande varumärket

november 2, 2008

För en tid sedan hade jag anledning att titta närmare på ett företag inom charkuteribranschen. Jag har tidigare lagt ut delar av mitt arbete.

 

Här är en del av lanseringsstrategin:

 

X ska profilera sig som en vän som hjälper konsumenten att göra en god insats som samhällsmedborgare. Vänskap och relationer bygger i grund och botten på förtroende. Förtroende är något som byggs över tid. Därför är det vikigt vid lanseringen av varumärket att använda sig av en samhällsinsats som undviker konfliktsituationer som kan dela befolkningen i två eller flera storleksmässigt och/eller styrkemässigt likvärdiga läger. Risken är annars stor att kunden väljer bort varumärket.

 

För att få största möjliga uppmärksamhet är det viktigt att hålla sig till en samhällsinsats vid lanseringen, åtminstone i kommunikationen. Annars finns risk att olika aktiviteter tar ut varandra och gör varumärket otydligt.

 

Läs tidigare inlägg:

Trender hos konsumentens beteende

En identitet för ett nytt varumärke

Visionen: Ses som en förebild inom socialt ansvar

En brief för ansvarstagande varumärke

Annonser

Visionen: Ses som förebild inom socialt ansvar

oktober 8, 2008

Jag har haft anledning att titta närmare på ett företag inom charkuteribranschen den senaste tiden. Det är bland annat därför som jag inte har skrivit på några dagar. Jag har till exempel byggt en varumärkesidentitet. Jag har också snickrat ihop vision, mission och affärsidé som blev så här:

 

Vision

X ska vara den ledande aktören inom charkuteribranschen och ses som en förebild vad det gäller att förena goda produkter med god lönsamhet och socialt ansvarstagande.

 

Produktmission

Att tillverka och sälja charkprodukter av god kvalitet, gjord av naturliga råvaror med respekt för vår omgivning och miljö.

 

Ekonomisk mission

Att skapa långsiktig och lönsam tillväxt i företaget och skapa goda möjligheter till utveckling och karriär för våra anställda.

 

Social mission

Att tillsammans med intressenter och konsumenter utveckla nya vägar att förbättra människors livskvalitet och närmiljö.

 

Affärsidé

Att tillverka och sälja närproducerade charkuteriprodukter med god kvalitet och samtidigt förbättra människors livskvalitet och närmiljö.

Ericssons samhällsengagemang på youtube

september 23, 2008

För drygt ett år sedan valde Ericsson att bidra med basstationer till FN:s projekt Millennium Villages. Tanken med projektet är att hjälpa några av de allra fattigaste i världen ur sin fattigdom med hjälp av mobiltelefoni. Cirka 400 000 bybor omfattas av projektet. I dag publicerades en film om projektet på youtube tillsammans med två andra filmer om de insatser som Turkcell respektive Telstra gör inom ramen för CSR.

 

 

 

Filmen känns corporate. Det hade varit intressant att se en film som vänder sig mer direkt till konsument, det vill säga där samhällsengagemanget kopplas tydligare till produkten och konsumentens möjlighet att bidra genom sitt val av produkt (och varumärke). Annorlunda uttryckt, att låta samhällsengagemanget bli en del av varumärket Ericssons mervärde.

 

Visserligen är basstationer inget som gemene man springer och köper och filmen kanske är en B2B-produkt. Men å andra sidan är varumärket det samma oavsett om det är B2B eller B2C som är målgruppen.

 

Oavsett, det är ett spännande och lovvärt projekt.

Ekonomiforskare: Risk att CSR urvattnas

september 19, 2008

När företag, intresseorganisationer, statliga verk och samarbetsorgan jobbar med CSR formar de också begreppet för att det ska stämma överens deras egna intressen. Vilka röster som sedan hörs i debatten avgör också vilken innehåll termen företagens sociala ansvar får. Det låter optimalt att alla som deltar i en debatt uppnår enighet och kompromissar för att få fram en lösning på ett problem. Men det innebär också risker, menar Annette Cerne, ekonomiforskare vid Ekonomihögskolan i Lund.

Hon har jämfört hur svenska och brittiska dagligvaruhandlare ger mening åt CSR, och har analyserat hur CSR-frågan hanteras av företag och organisationer i en debatt om hållbart fiske. Hon menar att en förenklig kan innebära risker:
– I slutänden kan det resultera i att Corporate Social Responsibility förvandlas till Consumer Social Responsibility. Vad händer med frågor som till exempel ”hållbart fiske” och ”rättvis handel” om konsumenter inte skulle visa intresse för en sådan fråga. Är det då inte heller viktigt för företag att tänka på sådant i sin verksamhet?

En vanlig uppfattning i ansvarsdebatten är att det gäller att hitta ett sätt att använda begreppet som är attraktiv för företagen och enkelt att genomföra.

– I en brittisk debatt som jag studerat har man kommit fram till just en lösning. Det ser tilltalande ut på ytan, men om man går lite djupare kan man se att enigheten döljer kompromisser som är svåra att få ihop i praktiken. Ett exempel är hur man förenar idéer om hållbarhet. Den ekologiska hållbarheten kan få stryka på foten i relation till den ekonomiska hållbarheten eftersom den grundläggande synen på exempelvis tillväxt skiljer sig stort. 

Annette Cerne disputerar den 26 september med sin avhandling ” Working with and Working on Corporate Social Responsibility – The flexibility of a Management Concept”.

Accenture:Nio av tio företag ser klimatet som viktig utmaning

augusti 5, 2008

Nästan nio av tio företag, eller 87 procent, av de tillfrågade företagen anser att klimatet är en av de viktigaste frågorna de kommande fem åren. Det visar en undersökning som konsultföretaget Accenture låtit göra bland 133 chefer inom elbolag och tung industri världen över.

– Vi ser att företagen upplever en stor osäkerhet och saknar tydliga riktlinjer och spelregler. Det är nog anledningen till att de flesta pekar på att de är politikerna som måste vidta åtgärder. Det säger över 80 procent, säger Henrik Tegnér, energiexpert på Accenture till SvD Näringsliv.

 

Han tycker det är synd att man pekar så mycket på politiker. Företagen borde kanske mer titta på vad de själva kan göra.

– Vi ser att miljöaspekterna är viktiga för många kunder. Till exempel är 41 procent av elkunderna villiga att byta en leverantör med lägre koldioxidutsläpp. Men bara 9 procent av leverantörerna tror att det är ett viktigt köpkriterium, säger Henrik Tegnér till tidningen.

 

Att konsumenter allt mer väljer miljövänliga produkter är något som Arla märker av, som nu tvingas minska antalet ekologiska artiklar under en period för att klara av att täcka en den ökade efterfrågan. Arla skriver i pressmeddelande:

 

”De svenska konsumenterna skickar tydliga signaler att de önskar mer ekologiska mejeriprodukter. Arla är redan idag världens största producent av ekologiska mejeriprodukter och vi har det senaste året öket den ekologiska produktionen med cirka 10 procent. Efterfrågan ökar kraftigt för varje månad som går och vi behöver ta ett krafttag för att kunna möta den snabbt växande efterfrågan på alla våra produkter under alla tider på året.”

 

Under hösten försvinner tillfälligtvis den ekologiska standardmjölken från butikshyllorna.

Goda och mindre goda exempel på CSR-kommunikation

juli 4, 2008

I takt med den ökande klimatdebatten växer också företagens intresse att marknadsföra och profilera sig som socialt och miljömässigt ansvarfulla företag. Man kan konstatera att en del företag har kommit längre och tänkt genom sitt samhällsansvar mer än andra har gjort.

 

Grundläggande med all kommunikation är att den börjar inifrån och går ut, och att handla före man kommunicerar. Vad menas då med det? Titta på hur Scandic systematiskt och strategiskt tagit hållbarhetsarbetet på allvar tillsammans med Det naturliga steget. ( Tar lite tid att ladda ned filmen, en klar nackdel. Men titta framför allt på året 1993 som beskriver de strategiska tankarna bakom satsningen.)

 

Inte fullt lika genomtänkt känns Hydro senaste satsning på miljöprofilering. Den kan snarare betraktas som en ”lösnäsa”, särskilt i jämförelse med Scandic. Grön färg med lite symboliserat gräs på reklamskyltar och i övrigt ett relativt skralt miljöarbete.

 

Likaså har Schenkers i sin webbkampanj en formulering som kan få betraktaren att rynka på näsan. Följande citat är hämtat ur kampanjen:

 

”Förresten, du vet väl att vi värnar om både ekonomi och miljö. Därför samlastar vi paketleveranser från många företag. Genom att paketen åker kollektivt får du en kostnadseffektiv och miljösmart transport.”

                                                                           

Hmm.., att samlasta paketleveranser är väl själva affärsidén. Och hur skulle det annars gå till, kan man fråga sig. Det är möjligt att Schenker gör en rad genomtänkta och långsiktiga hållbarhetssatsningar men det framgår inte. Och det här budskapet blir inte trovärdigt.

 

Sist, ytterligare ett gott exempel som definitivt uppfyller de grundläggande villkoren. Det är Volvo som nyligen invigde sin första klimatneutrala återförsäljaranläggning i Verona i Italien. Solceller på taket bidrar till en positiv energibalans. Redan förra året blev Volvos fabrik i belgiska Gent klimatneutral. Handla först, kommunicera sedan.