Posts Tagged ‘självuttryckande fördelar’

Klimatmedvetenhet – en självuttryckande fördel

november 25, 2008

Sju av tio svenskar anser att det är viktigt i deras umgängeskrets att man är medveten om och tänker på sin klimatpåverkan. Det visar Naturvårdverkets undersökningen Allmänhetens attityder och konsumtionsbeteende kopplat till klimatförändringen.

 

Fler än åtta av tio svenskar har under de senaste två åren gjort något i sitt vardagsliv för att minska sin klimatpåverkan.

 

Klimatfrågan har blivit en livstils- och identitetsfråga, konstaterar Jessica Cederberg Wodmar, projektledare klimatkommunikation på Naturvårdsverket.

 

tabell1

 

Källa: ARS Research AB

 

Att klimatfrågan blivit en självuttryckande fördel är något som fler företag borde ta fasta på i sin kommunikation. Idag ligger fokus i kommunikationen vanligtvis på emotionella fördelar.

Annonser

En identitet för ett nytt varumärke

oktober 11, 2008

Som jag tidigare skrivit har jag under den senaste tiden haft anledning att titta lite närmare på ett företag inom charkuteribranschen. Häromdagen publicerade jag visionen, missionen och affärsidén. Här är delar av den varumärkesidentitet som jag mejslat fram. Det hela hänger samman med de trender inom konsumtionen som jag publicerat.

 

Kärna

Goda charkprodukter med gott samvete.

 

Värdeerbjudande

Funktionellt: När jag köper charkprodukter från X vet jag att jag får bra kvalitet.

 

Emotionellt: När jag köper produkter från X känns det bra att veta att det är lokalt producerat och att en del pengarna går till lokalt välgörande ändamål.

 

Självuttryckande: Jag är en människa som gör medvetna val.

 

Relation

X är en engagerad vän som alltid bryr sig om mig och min närmiljö och gör mig till en bättre samhällsmedborgare.

 

Varumärkesposition

Du kan alltid lita på att X ger charkprodukter till god kvalitet och gör dig till en bättre samhällsmedborgare.

Utseendet allt viktigare konkurrensmedel

augusti 15, 2008

Företag som ökat investeringarna i design växer snabbare. Det visar en ny undersökning.

 

Teknikutvecklingen har gjort att det idag är svårt för företag att konkurrera med funktionella fördelar. En ny funktion kopieras och blir snabbt hygienfaktor inom branschen. Därför blir det allt viktigare att bygga varumärket med emotionella och självuttryckande fördelar. En viktig del är hur produkten ser ut, designen.

 

Nu visar en undersökning att exporten ökar mer för företag som arbetar aktivt med design. Och att innovationsförmågan är fem gånger större i företag som arbetar med design.
– Det är en positiv utveckling vi ser nu, företag som arbetar strategiskt med design är mer innovativa, exporterar mer och satsar ännu mer på design, säger Robin Edman, VD SVID.

Undersökningen är gjord på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och Design.