Posts Tagged ‘Scandic’

Scandic vill göra svensken mer smärt

augusti 18, 2008

Scandic Hotels investerar 60 miljoner kronor i ett nytt gymkoncept för att förbättra folkhälsan, meddelande hotellkedjan i slutet av förra veckan.

 

I Sverige är omkring 53 procent av männen och 40 procent av kvinnorna överviktiga eller feta enligt Statens Folkhälsoinstitut, skriver Scandic i sitt pressmeddelande och vill nu dra sitt strå till stacken för en smalare svensk.

 

Jag har tidigare skrivit om Scandic fantastiska CSR-arbete. Ta dig gärna tid att titta på filmen, särskilt året 1993 då de strategiska tankarna beskrivs.

 

Även bloggaren och företagaren Richard Lium är ”mer än imponerad av” hotellkedjan. Han frågar sig om inte Scandic Hotel är det bästa företaget i Europa sett ur ett CSR-perspektiv.

 

Lium skriver: ”Dom har en miljöutbildning för alla medarbetare, ca 5 500 stycken, två gånger per år.

 

Dom bedriver sedan år 1998 e-learning med all personal. Scandics medarbetare får bl.a. en timmes utbildning i ekologisk hållbarhet.

 

Jag ringer kontinuerligt till de 500 största företagen i Sverige och jag har inte hört något liknande än så länge.”

Annonser

Goda och mindre goda exempel på CSR-kommunikation

juli 4, 2008

I takt med den ökande klimatdebatten växer också företagens intresse att marknadsföra och profilera sig som socialt och miljömässigt ansvarfulla företag. Man kan konstatera att en del företag har kommit längre och tänkt genom sitt samhällsansvar mer än andra har gjort.

 

Grundläggande med all kommunikation är att den börjar inifrån och går ut, och att handla före man kommunicerar. Vad menas då med det? Titta på hur Scandic systematiskt och strategiskt tagit hållbarhetsarbetet på allvar tillsammans med Det naturliga steget. ( Tar lite tid att ladda ned filmen, en klar nackdel. Men titta framför allt på året 1993 som beskriver de strategiska tankarna bakom satsningen.)

 

Inte fullt lika genomtänkt känns Hydro senaste satsning på miljöprofilering. Den kan snarare betraktas som en ”lösnäsa”, särskilt i jämförelse med Scandic. Grön färg med lite symboliserat gräs på reklamskyltar och i övrigt ett relativt skralt miljöarbete.

 

Likaså har Schenkers i sin webbkampanj en formulering som kan få betraktaren att rynka på näsan. Följande citat är hämtat ur kampanjen:

 

”Förresten, du vet väl att vi värnar om både ekonomi och miljö. Därför samlastar vi paketleveranser från många företag. Genom att paketen åker kollektivt får du en kostnadseffektiv och miljösmart transport.”

                                                                           

Hmm.., att samlasta paketleveranser är väl själva affärsidén. Och hur skulle det annars gå till, kan man fråga sig. Det är möjligt att Schenker gör en rad genomtänkta och långsiktiga hållbarhetssatsningar men det framgår inte. Och det här budskapet blir inte trovärdigt.

 

Sist, ytterligare ett gott exempel som definitivt uppfyller de grundläggande villkoren. Det är Volvo som nyligen invigde sin första klimatneutrala återförsäljaranläggning i Verona i Italien. Solceller på taket bidrar till en positiv energibalans. Redan förra året blev Volvos fabrik i belgiska Gent klimatneutral. Handla först, kommunicera sedan.