Posts Tagged ‘Reklam’

Sifo: Var fjärde undviker aktivt reklam

november 29, 2008

En fjärdedel av svenska folket undviker aktivt reklam i tv, radio och på nätet. Nästan av fyra av tio läser inte annonser i dagpress och magasin.  Nästan alla, eller nio av tio, undviker reklam i någon mediekanal. Det visar en undersökning från Sifo.

 

– Det främsta skälet är den allmänna budskapströttheten i och med den lavinartade medieutvecklingen de senaste åren. Tv-digitalisering och internets framväxt har i kombination med fler gratistidningar, kvällstidningsbilagor och magasin gjort att vi har fler medier än vi kan räkna. Detta gör oss mer selektiva och benägna att skärma av, tror Peter Callius, som ligger bakom undersökningen till SvD:s Hanna Dunér.

 

Det nya medielandskapet tvingar fram mer relevant och inte så påträngande reklam. Det kräver i sin tur ökad kunskap om konsumenterna.

 

Undersökningen är ytterligare en i raden som förstärker bilden av att traditionell reklam är på väg bort. Det krävs mer för att skapa en relation till konsumenten och underhålla i dagens mediebrus.

 

Läs också Kristofer Björkmans Bara internet och PR ökar kraftigt nästa år.

 

Tre typer av reklamkonsumenter

 

Bakåtlutad & tillgänglig 17,8 procent

  • Konsumerar mer medier än genomsnittssvensken.
  • Positiva till all reklam.
  • Aktiva, prövar nyheter tidigt.

 

Tradition & kontroll         40,6 procent

  • Tycker om direktreklam och tidningsannonser, men undviker reklam i tv, radio, och på internet.
  • Prövar gärna nya saker tidigt och är aktiva nyhetssökare.
  • Konsumerar medier som genomsnittssvensken.

 

Reklamundvikaren          38,6 procent

  • Undviker reklam i de flesta medier.
  • Konsumerar medier i lägre utsträckning än andra grupper.
  • Traditionella och förändringsfientliga.

 Källa: Sifo:s kartläggning

Annonser

Nu ristas runan för traditionell reklam

november 18, 2008

Traditionell reklam är på utdöende och reklamtröttheten breder ut sig. Det konstaterar Hanna Dunér i Dagens Näringsliv. Det senaste året har 150 000 nya telefonnummer anslutit sig till Nix-registret. Sammanlagt har nu cirka 1,7 miljoner tackat nej till reklam genom telefonförsäljning.

 

Samtidig kan vi läsa i Dagens Media att Troja television dödförklarar traditionell tv-reklam och som nu sadlar om.

– I princip allting kommer att byggas på användargenererat material och sociala nätverk, säger Stefan Permerén på Troja, som nu ska lansera ett antal sajter med olika nischade målgrupper.

ICA-butik ökar försäljning efter cigarettstopp

juni 28, 2008

ICA Supermarket i Teg har ökat sin totala försäljning efter att det blev känt att handlaren Mats Calla beslutat att kasta ut cigaretterna från sortimentet. I maj steg försäljningen med 18 procent och i juni pekar siffrorna fortsatt uppåt. Det uppger Drugnews.se.

– Vi har hittills bara fått positiva reaktioner och inga kunder ännu har klagat. Jag tror att fler butikshandlare så småningom kommer att följa efter. Intresserade handlare har ringt från hela landet och undrar hur det går, säger Mats Calla till Drugnews.se.

 

Visst kan en del av förklaringen vara prishöjningar, resonerar Calla men konstaterar samtidigt att den reella försäljningen har ökat.

 

Sedan säger han något mycket intressant till Drugnews. Följande tre stycken är hämtat från artikeln:

 

– Jag tror att förtroendet för affären ökar efter att vi slutat med cigaretterna, säger Mats Calla.

 

Han fick idén efter rapport om att livsmedelskedjor i USA prövat att sluta med tobak. Och efter samtal med personalen så fattade han beslutet trots att tobak stod för 1,1 miljoner kronor av Icabutikens årsomsättning på 130 miljoner.

 

De tyckte att det var omodernt och kändes fel att sälja cancerframkallande cigaretter och samtidigt föra en hälsoprofil med mycket ekologiskt och närodlat.
– Dessutom kändes det motstridigt eftersom vi sponsrar ungdomsidrotten mycket och vet att tillgängligheten påverkar ungas rökvanor, säger han.

 

Den här artikeln, som handlar om corporate social responsibility, CSR, vill jag koppla på det resonemang jag tidigare förde om ICA och deras såpa-reklam.

 

Förresten, så här ser senaste såpa-reklamen ut. Kanske fyller en funktion men det finns outnyttjade resurser som ICA borde kunna göra något mer av. Mer om det i nästa inlägg.

 

Kanske dags att skapa nya relationer för ICA

juni 28, 2008

I väntan på min sommarlektyr ska droppa in har jag plockat fram Varumärkesbygget, Carin Fredlund m fl. (Qou Vadis 2006) igen.

 

I kapitel 27 som handlar om storytelling intervjuas bland annat Matts Heijbel (som går under namnet Sveriges Mr Corporate Storyteller) som nämner ett exempel på som ofta misstas för storytelling, ICA:s reklamfilmer.

– Det beror på att de inte är sanna, hur roliga och kreativa de än är.

 

Niklas Olovzon, S&B, menar däremot, att ICA:s reklamfilmer är storytelling i den bemärkelsen, att de har en berättande ansats och att de är en följetong. Men ur bemärkelsen vad de berättar om varumärket, är de det inte.

 

Det fick mina tankar att fara iväg åt flera olika håll. För det första ICA:s reklamfilmer, som följt oss i närmare ett decennium, har varit framgångsrika i den bemärkelsen att de har skapat en snackis om filmerna. Det konstaterar Johanna Carlson och Madeleine Söderman i fallstudien ”Ännu en tv-serie?” som sammanfattas i boken Reklam & retorik. De skriver:

 

”Och småpratet i arbetsplatsernas fikarum har lämnat såpornas värld och övergått till att diskutera reklamen mellan programmen.” (s.129)

 

ICA:s reklamfilmer som först och främst har i syfte att stärka relationen till tv-tittaren/konsumenten har följts av en rad andra liknande mer eller mindre framgångsrika, exempelvis Findus och Synsam.

 

Nästa fråga som dök upp i skallen var om reklamen verkligen fyller sitt syfte, eller rättare sagt, om det inte går att utveckla konceptet att bli mer effektivt. Visst stärker såpa-reklamen relationen, men till vad? Till varumärket eller till skådisarna? Och hur förstärker ICA den relation och den identitet som filmerna bygger upp när jag som konsument väl befinner mig i butiken?

 

SvD:s Martin Jönsson förespråkade gravsättning av ICA-Stig & Co i samband med köttfärsskandalen i höstas som ICA, utifrån givna förutsättningar, hanterade föredömligt.

 

Reklam-såpor i dess nuvarande form är vanligare idag än när ICA startade sin serie. Omvärlden har förändrats. Det gör att reklamen inte sticker ut lika mycket idag. Rimligen avtar snackisen (word-of-mouth) när formen blir en dussinvara. Kanske det är dags för något nytt?

 

Jag utvecklar mina tankar i mitt nästa inlägg.