Posts Tagged ‘Public Affairs’

FRA-nätverk förenar och kanaliserar engagemang

augusti 11, 2008

– Vi lyckades fånga upp det engagemang som redan fanns, medan vanliga medier var tysta in i det längsta, säger Mikael Nilsson, kontaktperson och en av initiativtagarna till nätverket mot FRA-lagen på i dagens Svenska Dagbladet. (Finns inte att länka när jag lägger ut detta.)

 

Först hände det ingenting. Det var tyst som i graven. Det fick Mikael Nilsson med vänner att kontakta medier, starta hemsida och med hjälp av ekonomiskt stöd från en ”privatperson med liberala värderingar”, som Nilsson uttrycker det i SvD-artikeln, att annonsera mot FRA-lagen.

 

Arbetet resulterade som bekant i ett enormt genomslag och ett nytt svenskt ord föddes till följd av den massiva diskussion som utbröt i bloggosfären, bloggbävning.

 

I en sidoartikel säger Bo Hedin, chefredaktör och ansvarig utgivare för svd.se, att journalisterna måste förhålla sig till det nya mediet.

– Vi journalister måste inse att det tolkningsföreträde som vi än så länge haft relativt ostört inte gäller längre; journalister är en del av ett bredare informationsflöde.

 

Och trots att riksdagens omröstning ägde rum den 18 juni har FRA-debatten knappast svalnat under sommaren. I slutet av Almedalsveckan korade pr-byrån Westanders FRA till den hetaste frågan under veckan.

 

Med hjälp av diverse debattartiklar och utspel har frågan varit ständigt aktuell i media under hela sommaren. Och på youtube har FRA blivit årets sommarplåga.

 

 

Att FRA fortfarande är en politisk brännhet fråga bevisar inte minst helgens tal från fyra partiledare; socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och vänsterpartiet. Samtliga talade om FRA.

Häromdagen utnämnde jag Max omröstning till sommarens pr-kupp. Opinionsarbetet mot FRA-lagen är väl inte bara sommarens och årets opinionsbildningskampanj utan snarare decenniets. Och sista ordet lär väl knappast vara sagt i detta ämne.

Annonser

En närvaro i Almedalen som väcker frågor

juli 6, 2008

Tog båten till Visby idag. Tog inte lång stund innan jag omringades av ett gäng pirater – dock inte sjörövarpirater – men väl piratpartister. Piraterna har, förstod jag, åter fått vind i seglen tack vare FRA-debatten.

 

Väl framme höll Nationaldemokraterna tal vid Hamnplan på eftermiddagen. Och jag frågade mig varför. Almedalsveckan är till för det politiska toppskiktet, organisationer, företag och pr-folk. Och media.

 

Inåt är kontaktskapandet kittet mellan dessa enheter. Utåt – mot omvärlden – är medias uppgift att förmedla det bästa och mest intressanta. Och vad som är bäst och mest intressant avgörs många gånger i den inåtvändande delen – som givetvis börjar långt före Almedalsveckan.

 

Syftet med de politiska anföranden som hålls i Almedalen är därmed knappast att övertyga åhörarna om partiets lämplighet. De som vistas i Visby under Almedalsveckan tillhör rimligen den tiondel av befolkningen som faller inom kategorin mest politisk övertygade. Att locka nya anhängare faller därmed platt.

 

Ballonger, pennor och annat som delas ut av de politiska partierna fyller en viktig funktion. Och det är inte mottagaren i sig utan den inramning mottagaren hjälper till att skapa genom att bära dessa ballonger och andra medialt gångbara varumärkesbärande föremål som sedan förmedlas av främst tv, tidningar och radio. Även bloggare givetvis. Men andelen svenskar som läser politiska bloggar är försvinnande liten och målgruppen vistas till stora delar på Almedalen.

 

Nationaldemokraterna kan knappast räkna med att locka nya anhängare, målgruppen är fel och inte ens den mest övermodige Nationaldemokraten kan räkna med någon medial uppmärksamhet. Och det där kontaktskapande kittet gäller knappast för Nationaldemokraterna. Så min fråga kvarstår. Varför?