Posts Tagged ‘Öhrlings PricewaterhousCoopers’

Våga sjunga ut företagets CSR-arbete

augusti 24, 2008

Allt fler företag tar fram hållbarhetsredovisningar, konstaterade Öhrlings PricewaterhouseCoopers i veckan. Frågan är, förhoppningsvis inte om, utan snarare när vi får se första företaget använda den kommunikativa kraften i hållbarhetsredovisning fullt ut. Särskilt konsumentnära företag borde ha en hel del att vinna på tydligare och öppnare kommunikation.

 

Idag publicerar FÖRETAGET sin hållbarhetsredovisning för 2007. Redovisningen finns tillgänglig på FÖRETAGETS hemsida.

 

Nått i den stilen brukar det stå. Och sen var det inte mycket mer med det. Få får reda på vad som egentligen står i de där redovisningarna. Trots att många företag har mycket att vara stolta över.

 

Svenska företag större samhällsansvar än vad som många gånger framkommer, konstaterade Susanne Ikonen och Charlie Andersson vid Södertörns högskola i sin kandidatuppsats som presenterades i somras.

 

Frågan är när vi får se en tydlig och öppen presentation av företagens hållbarhetsarbete, likvärdig den vi får se fyra gånger om året i samband med kvartalsrapporterna.

 

Det finns betydligt större potential i hållbarhetsredovisningarna än vad vi hittills kunnat se. Detta borde företag redovisa/kommunicera i mer än skriftlig rapportformat:

  • vad företaget har åstadkommit och med vem
  • med vilka resurser
  • vad som är målet
  • företagets nästkommande steg i arbetet för att uppnå målet.

Magnus Frostenson och Tommy Borglund konstaterar i rapporten Företagens sociala ansvar och den svenska modellen 2006:9 att:

 

”Företag har en rad motiv för att arbeta med CSR, bland annat riskhantering, marknadspositionering och skapande av goda relationer med viktiga intressenter såsom anställda och leverantörer (Horn af Rantzien 2003). Att arbeta med CSR anses ge en ”license to operate” som gynnar affärerna och företagets ekonomiska resultat.”

 

Men för att företagets CSR-insatser ska gynna affärer och resultat krävs att aktieägare, kunder och anställda för reda på vad företaget gör.

Annonser

Sammanhanget – centralt i CSR-kommunikation

augusti 23, 2008

Svenska storföretag tar större samhällsansvar än man kan tro men de är sämre än de tror att förmedla det till sina kunder, anställda och aktieägare. Den slutsatsen drog Susanne Ikonen och Charlie Andersson vid Södertörns högskola som i sin kandidatuppsats som presenterades i somras. Samtidigt gör allt fler storbolag hållbarhetsredovisningar, enligt en undersökning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers som kom i veckan.

 

Den som vill och är intresserad, upptäckter efter att ha sökt, en rad exempel på riktigt bra CSR-insatser hos många svenska företag. Till exempel har Atlas Copco arbetat med ett globalt projekt kring rent vatten sedan 1984 och Ericsson gör insatser kring mobil kommunikation i Afrika.

 

När det handlar om hur detta kan förmedlas till kunder, anställda och aktieägare listar Sara Hernandez på ett mycket bra sätt en rad kanaler och hur man kan använda dem tillsammans med mottagarna/målgruppen eller riktat mot mottagarna/målgruppen.

 

Men jag tror att man behöver backa bandet ytterligare. Det som många företag saknar är ett naturligt sammanhang att berätta om sina insatser.

 

I slutprojektet på Berghs ställdes den grupp som jag ingick i inför utmaningen att locka fler företag till Södertälje kommun, som var vår uppdragsgivare. Den centrala frågan för oss blev hur vi kunde skapade ett naturligt sammanhang där Södertäljes näringsliv kunde framställas som framåt. Samtidigt skulle det hänga ihop med Södertälje kommuns identitet.

 

Resultatet blev Projekt Thinkett CSR-projekt, vars egentliga syfte var att locka fler företag till kommunen. Project Think blev ursäkten till att skapa PR kring Södertälje. Strategin var att projektet i sig skulle väcka så stor uppmärksamhet att kommunen inte skulle behöva aktivt kommunicera inflyttningsbudskap till företag – som riskerar att bli platt, tråkig och försvinna i mängden.

 

Målet var att Södertälje inom fem år skulle förknippas med Project Think, lokalt samarbete och ansvarstagande, och väcka lika starka associationer inom detta område som Kista gör inom högteknologi.

 

Oavsett, det centrala var sammanhanget. Att hitta ursäkten till varför blickarna skulle riktas mot Södertälje. Och det är antagligen det som, de företag som vill kommunicera sina insatser, behöver fundera igenom. Hitta sammanhanget, ursäkten. Kommunikationen ska vara lika naturlig och hållbar som de insatser man gör.

Fler bolag redovisar hållbarhet – men det krävs mer

augusti 19, 2008

Igår kom Campbell Soup Company med sin första hållbarhetsredovisning. Den visar vad bolaget har för strategier, policys och program för att leva upp till sina åtaganden inom corporate social responsibility, CSR. Tidigare i år slog Campbell fast fyra strategiskt viktiga områden ur ett CSR-perspektiv; konsumenten, planeten, anställda och samhället.

 

Allt fler bolag väljer att redovisa sitt samhällsansvar, inte minst i Sverige. Av 193 bolag i Sverige redovisar fyra av fem bolag vilket samhällsansvar de tar i sin årsredovisning eller i en separat hållbarhetsredovsning, enligt en granskning som Öhrlings PricewaterhousCoopers. Detta rapporterade SR Ekot om i går.

 

Hållbarhetsredovisning i sig ställer krav på bolaget att tänka till ett extra varv kring CSR-frågor. Det i sin tur kan leda till åtgärder som minskar risken för att bolaget hamnar i blåsväder på grund av oaktsamt agerande. Minskad risk kan i sin tur leda till ökat aktievärde.

 

Men för att få det verkliga lyftet krävs mer än att ta fram hållbarhetsredovisning. För, handen på hjärtat, hur många läser egentligen en hållbarhetsredovisning, mer än investerare och riktiga nördar.

 

Det är först när bolaget kan koppla samman sitt hållbarhetsarbete med den tjänst eller vara som man säljer och presentera det för konsumenten som hållbarhetsarbetet kan få effekt på försäljningen – och öka värdet i bolaget. Dessa tankar lyfte även Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Banco Fonder vid ett seminarium under Almedalen i somras.