Posts Tagged ‘miljöansvar’

Vogel diskuterar ramar och regler för CSR

augusti 31, 2008

Hittade en intervju med David Vogel, professor i affärsetik vid UC Berkeley, utlagt i början av året. Intervjun utgår från hans två böcker Kindred Strangers, och den bok som jag nyligen läst, Market for the Virtue och har sin tyngdpunkt i den miljömässiga aspekten av CSR.

 

Det som framför allt diskuteras är regelverk och hur möjligheten att påverka har förändrats i USA och Europa. Vogel lyfter i intervjun fram EU:s arbete, EU som i dag fungerar något som trendsättare för regelverket inom miljöområdet. Han pekar ut London som världens centrum för bästa NGO-arbete. Han ger också sin syn på olika former av frivillig-policys jämfört med tvingande lagstiftning.

 

Annonser

Avlägsna och otydliga miljömål för flygresenären

augusti 16, 2008

Flyget har fått ett svårt imageproblem som klimatbov, och en blödande bransch gör vad den kan för att vända bilden, skriver DN idag i artikeln ”Flygbolagens miljömål är en avlägsen dröm” (Hittar inte artikeln på nätet). Samtidigt går det fortsatt trögt av försäljningen av så kallad klimatkompensation.

– Resenärerna är kluvna. De ska betala för att kompensera kolidioxidutsläppen, men samtidigt säger flygsektorn ”vi löser det här”, säger Stefan Gössling, professor i humanekologi vid Lunds universitet.

Trots att långflygningar är en stor bov vad det gäller koldioxidutsläpp flyger svenskarna mer än någonsin, visar statistik som presenterades nyligen.

En undersökning gjord av Handelshögskolan i Umeå i höstas prioriteras miljöfrågor lägst av semesterfirande svenskar. Endast 1 procent av Vings resenärer klimatkompenserar. Hos SAS är motsvarande siffra 2-3 procent.

Klimatfrågan är ödesmättad, flyget en snabbt växande orsak till växthusgaser i atmosfären, skriver DN:s Helena Johansson och ställer samtidigt frågan; Vem tar egentligen sitt miljöansvar?

Enligt Gössling behöver staten ta ansvar.

– Flygbranschen kan inte ta ansvar för utsläppen eftersom de befinner sig i ett läge där de inte har pengar att köpa ny teknik. Då är det statens sak att sätta gränser.

Samtidigt har flygbolagens samarbetsorganisation IATA satt upp ett mål om noll koldioxidutsläpp 2050. Detta samtidigt som utsläppen ökar. Hur denna ekvation går ihop är svårt att förstå. Vad innebär det för konsumenten?

Om inte flygbranschen själva kan lösa problemet är det bara en tidsfråga innan politiken tvingas till regleringar.

Flygbranschens aktörer verkar inte se de möjligheter som miljödebatten för med sig, något som jag skrev om i en debattartikel i Aftonbladet tidigare i år. För kan exempelvis Ben & Jerry´s skapa framgång genom att visa på samhällsansvar vid försäljning av en lågengagemangsprodukt som glass, är det rimligt att tro att det finns pengar att hämta även inom flygbranschen. Men då måste konsumenterna ges ett tydligt alternativ. Det bolag som först inser det kommer att stå som vinnare om 10-15 år. För då kommer kraven på flygbranschen se helt annorlunda ut. Det är jag helt övertygad om.

Så växte intresset för CSR fram

augusti 14, 2008

Häromdagen följde en advitorial om corporate social responsibility, CSR, med SvD. Utgivaren Universum gav läsaren bland annat ett uppslag om hur intresset för CSR vuxit fram.

– I mitten av 1990-talet var mycket av inställningen att det här betalar vi ju skatt för. Miljöfrågan var relativt ny, vilket låter jättekonstigt att säga idag, men det var faktiskt så. Den sociala samhällsfrågan, den diskuterades knappt alls, säger Malin Lindfors Speace, som driver företaget Ethos International.

 

Att tongångarna gick så bekräftas inte minst av Milton Friedman, nobelpristagare i ekonomi i mitten av 1970-talet och död sedan ett par år, i detta inslag.

 

 

 

Men någonting hände vid millennieskiftet. Företagsskandaler, korruption, bokföringsbrott, skyhöga ersättningar i både amerikanska och europeiska företag. Enron, Skandia och ABB är exempel på företag som fick utstå mycket kritik. Företagens ansvar kom att hamna i fokus och intresset ökade kraftigt på bara några år. Det visar inte minst bilden över antalet artiklar som innehåller frasen ”corporate social responsibility.” Tabellen är lånad ur CSR: Företagsansvar i förändring, skriven av bland annat Maria Grafström.

 

I boken CSR – från risk till värde, skriven av bland andra Lars G. Hassel, professor i redovisning och vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, konstateras att de mest etiska företagen gör 18 procent större vinst än andra företag.

 

Tommy Borglund, ansvarig för CSR-tjänster på Hallvarsson & Halvarsson och som har doktorerat i företagsetik, anser att det är att dra för hastade slutsatser och säger:

– Det är svårt att matematiskt bevisa ökad lönsamhet eftersom värdeskapande är unikt för varje enskilt företag. Men flera studier tyder på det och intuitivt borde mer nöjda kunder och intressenter skapa värde. Det är svårt att hitta ett enda fall där aktivt arbete med de här frågorna har sänkt värdet på företaget.

 

I dag har CSR blivit en konkurrensfaktor. Försäljningen av rättvisemärkta produkter ökade i fjol med 165 procent. Rättvisemärkt som förresten idag presenterade sin nya generalsekreterare Helena Markstedt.

 

Företag som Ben & Jerry´s och DEM Collective bygger sin kärnverksamhet utifrån socialt ansvarstagande. Men i spåren av klimatdebatten väcker miljösektorn ett allt större intresse hos allt fler företag. Nu senast meddelade Ikea att man tänker ta fram bland annat solpaneler till lågpris.

 

Spana in detta klipp om Ben & Jerry´s. Snacka om PR.

 

Goda och mindre goda exempel på CSR-kommunikation

juli 4, 2008

I takt med den ökande klimatdebatten växer också företagens intresse att marknadsföra och profilera sig som socialt och miljömässigt ansvarfulla företag. Man kan konstatera att en del företag har kommit längre och tänkt genom sitt samhällsansvar mer än andra har gjort.

 

Grundläggande med all kommunikation är att den börjar inifrån och går ut, och att handla före man kommunicerar. Vad menas då med det? Titta på hur Scandic systematiskt och strategiskt tagit hållbarhetsarbetet på allvar tillsammans med Det naturliga steget. ( Tar lite tid att ladda ned filmen, en klar nackdel. Men titta framför allt på året 1993 som beskriver de strategiska tankarna bakom satsningen.)

 

Inte fullt lika genomtänkt känns Hydro senaste satsning på miljöprofilering. Den kan snarare betraktas som en ”lösnäsa”, särskilt i jämförelse med Scandic. Grön färg med lite symboliserat gräs på reklamskyltar och i övrigt ett relativt skralt miljöarbete.

 

Likaså har Schenkers i sin webbkampanj en formulering som kan få betraktaren att rynka på näsan. Följande citat är hämtat ur kampanjen:

 

”Förresten, du vet väl att vi värnar om både ekonomi och miljö. Därför samlastar vi paketleveranser från många företag. Genom att paketen åker kollektivt får du en kostnadseffektiv och miljösmart transport.”

                                                                           

Hmm.., att samlasta paketleveranser är väl själva affärsidén. Och hur skulle det annars gå till, kan man fråga sig. Det är möjligt att Schenker gör en rad genomtänkta och långsiktiga hållbarhetssatsningar men det framgår inte. Och det här budskapet blir inte trovärdigt.

 

Sist, ytterligare ett gott exempel som definitivt uppfyller de grundläggande villkoren. Det är Volvo som nyligen invigde sin första klimatneutrala återförsäljaranläggning i Verona i Italien. Solceller på taket bidrar till en positiv energibalans. Redan förra året blev Volvos fabrik i belgiska Gent klimatneutral. Handla först, kommunicera sedan.