Posts Tagged ‘målgrupp’

En brief för ansvarstagande varumärke

oktober 29, 2008

För tid sedan hade jag anledning att titta närmare på ett företag inom charkuteribranschen. Jag har lagt ut delar av mitt – varumärkesidentitet, vision, mission och affärsidé samt trender i konsumentens beteende.

 

Här är den kreativa brief jag arbeta fram:

 

Uppdrag:

Syftet är att skapa en grafisk profil och förpackningar inom charkuteribranschen som kommunicerar lokalt producerat och socialt ansvarstagande.

 

Målgrupp:

Primär kommunikationsmålgrupp: Ungdomar 8-13 år boendes i X. Målgruppen samhällsengagemang ger sig uttryck främst i form av enskilda sakfrågor.

 

Målgruppen återfinns bland annat på grundskolor, är vana datoranvändare och stora konsumenter av sociala medier och digitala nätverk.

 

Primär konsumtionsmålgrupp: Föräldrar 35-45 åringar boendes i X. Målgruppen oroas av klimatförändringar och reagerar på brister i samhället. Målgruppen känner ansvar för framtiden. De känner att de vill göra en insats men väljer av olika anledningar bort att engagera sig under ordnade former i föreningar.

 

Målgruppen har god ekonomisk standard och bor företrädesvis i villa eller radhus. Den största mediekanalen är lokaltidningen.

 

Budskap: Ät gott med gott samvete.

 

Känna: X bidrar till en bättre närmiljö.

Tycka: X är en vän som vill mig och min närmiljö väl.

Göra: X gör mig till en bättre samhällsmedborgare.

 

Tonalitet:

Tilltalet ska vara personligt, andas framtidstro, engagemang och lokal samhörighet. Budskapet är framför allt emotionellt men också självuttryckande. Grafisk profil och förpackning ska vara identitetsskapande.

Annonser

En närvaro i Almedalen som väcker frågor

juli 6, 2008

Tog båten till Visby idag. Tog inte lång stund innan jag omringades av ett gäng pirater – dock inte sjörövarpirater – men väl piratpartister. Piraterna har, förstod jag, åter fått vind i seglen tack vare FRA-debatten.

 

Väl framme höll Nationaldemokraterna tal vid Hamnplan på eftermiddagen. Och jag frågade mig varför. Almedalsveckan är till för det politiska toppskiktet, organisationer, företag och pr-folk. Och media.

 

Inåt är kontaktskapandet kittet mellan dessa enheter. Utåt – mot omvärlden – är medias uppgift att förmedla det bästa och mest intressanta. Och vad som är bäst och mest intressant avgörs många gånger i den inåtvändande delen – som givetvis börjar långt före Almedalsveckan.

 

Syftet med de politiska anföranden som hålls i Almedalen är därmed knappast att övertyga åhörarna om partiets lämplighet. De som vistas i Visby under Almedalsveckan tillhör rimligen den tiondel av befolkningen som faller inom kategorin mest politisk övertygade. Att locka nya anhängare faller därmed platt.

 

Ballonger, pennor och annat som delas ut av de politiska partierna fyller en viktig funktion. Och det är inte mottagaren i sig utan den inramning mottagaren hjälper till att skapa genom att bära dessa ballonger och andra medialt gångbara varumärkesbärande föremål som sedan förmedlas av främst tv, tidningar och radio. Även bloggare givetvis. Men andelen svenskar som läser politiska bloggar är försvinnande liten och målgruppen vistas till stora delar på Almedalen.

 

Nationaldemokraterna kan knappast räkna med att locka nya anhängare, målgruppen är fel och inte ens den mest övermodige Nationaldemokraten kan räkna med någon medial uppmärksamhet. Och det där kontaktskapande kittet gäller knappast för Nationaldemokraterna. Så min fråga kvarstår. Varför?