Posts Tagged ‘Kristofer Björkman’

Sifo: Var fjärde undviker aktivt reklam

november 29, 2008

En fjärdedel av svenska folket undviker aktivt reklam i tv, radio och på nätet. Nästan av fyra av tio läser inte annonser i dagpress och magasin.  Nästan alla, eller nio av tio, undviker reklam i någon mediekanal. Det visar en undersökning från Sifo.

 

– Det främsta skälet är den allmänna budskapströttheten i och med den lavinartade medieutvecklingen de senaste åren. Tv-digitalisering och internets framväxt har i kombination med fler gratistidningar, kvällstidningsbilagor och magasin gjort att vi har fler medier än vi kan räkna. Detta gör oss mer selektiva och benägna att skärma av, tror Peter Callius, som ligger bakom undersökningen till SvD:s Hanna Dunér.

 

Det nya medielandskapet tvingar fram mer relevant och inte så påträngande reklam. Det kräver i sin tur ökad kunskap om konsumenterna.

 

Undersökningen är ytterligare en i raden som förstärker bilden av att traditionell reklam är på väg bort. Det krävs mer för att skapa en relation till konsumenten och underhålla i dagens mediebrus.

 

Läs också Kristofer Björkmans Bara internet och PR ökar kraftigt nästa år.

 

Tre typer av reklamkonsumenter

 

Bakåtlutad & tillgänglig 17,8 procent

  • Konsumerar mer medier än genomsnittssvensken.
  • Positiva till all reklam.
  • Aktiva, prövar nyheter tidigt.

 

Tradition & kontroll         40,6 procent

  • Tycker om direktreklam och tidningsannonser, men undviker reklam i tv, radio, och på internet.
  • Prövar gärna nya saker tidigt och är aktiva nyhetssökare.
  • Konsumerar medier som genomsnittssvensken.

 

Reklamundvikaren          38,6 procent

  • Undviker reklam i de flesta medier.
  • Konsumerar medier i lägre utsträckning än andra grupper.
  • Traditionella och förändringsfientliga.

 Källa: Sifo:s kartläggning

Annonser

Gör det själv – även på nätet numer hos Ikea

augusti 18, 2008

Hälsade på hos Kristofer Björkman under dagen som skriver om Ikea.se/tv. Jag hade själv inte sett Ikeas satsning innan och det var roligt att se Ikeas nya sätt att närma sig marknaden och bygga relationer med sina kunder – och presumtiva – med användargenererat innehåll. Kunden kan bland annat själv ladda upp filmer, bilder och bedöma och kommentera filmerna med hjälp av en betygsskala.

 

Björkman, liksom jag, hade gärna sett mer möjlighet till interaktion mellan användarna. Varför inte en begagnat marknad som underlättar både för köpare och säljare att hitta varandra och som dessutom ger Ikea möjligheten att enkelt ha koll vad som händer på begagnat marknaden.

 

Men det kanske är en småsak i det stora hela. Jag avslutar med att citera Björkmans slutrader:

 

”Det som är intressant är det relativt nya och kraftfulla sätt att skapa relation med sin marknad. Förmodligen har vi bara sett början på hur företag anammar de sociala webbaserade funktionerna i sin kommunikation.”