Posts Tagged ‘Kommunikation’

Klimatmedvetenhet – en självuttryckande fördel

november 25, 2008

Sju av tio svenskar anser att det är viktigt i deras umgängeskrets att man är medveten om och tänker på sin klimatpåverkan. Det visar Naturvårdverkets undersökningen Allmänhetens attityder och konsumtionsbeteende kopplat till klimatförändringen.

 

Fler än åtta av tio svenskar har under de senaste två åren gjort något i sitt vardagsliv för att minska sin klimatpåverkan.

 

Klimatfrågan har blivit en livstils- och identitetsfråga, konstaterar Jessica Cederberg Wodmar, projektledare klimatkommunikation på Naturvårdsverket.

 

tabell1

 

Källa: ARS Research AB

 

Att klimatfrågan blivit en självuttryckande fördel är något som fler företag borde ta fasta på i sin kommunikation. Idag ligger fokus i kommunikationen vanligtvis på emotionella fördelar.

Annonser

Att lansera det ansvarstagande varumärket

november 2, 2008

För en tid sedan hade jag anledning att titta närmare på ett företag inom charkuteribranschen. Jag har tidigare lagt ut delar av mitt arbete.

 

Här är en del av lanseringsstrategin:

 

X ska profilera sig som en vän som hjälper konsumenten att göra en god insats som samhällsmedborgare. Vänskap och relationer bygger i grund och botten på förtroende. Förtroende är något som byggs över tid. Därför är det vikigt vid lanseringen av varumärket att använda sig av en samhällsinsats som undviker konfliktsituationer som kan dela befolkningen i två eller flera storleksmässigt och/eller styrkemässigt likvärdiga läger. Risken är annars stor att kunden väljer bort varumärket.

 

För att få största möjliga uppmärksamhet är det viktigt att hålla sig till en samhällsinsats vid lanseringen, åtminstone i kommunikationen. Annars finns risk att olika aktiviteter tar ut varandra och gör varumärket otydligt.

 

Läs tidigare inlägg:

Trender hos konsumentens beteende

En identitet för ett nytt varumärke

Visionen: Ses som en förebild inom socialt ansvar

En brief för ansvarstagande varumärke

TU kartlägger ungas mediebeteende

oktober 27, 2008

Dagens svenska ungdomar litar i första hand på bloggar och mamma. I alla fall om man ska tro en av de två etnografiska studier som Tidningsutgivarna, TU, låtit genomföra inom ramen för projektet ”Unga vuxna” som presenteras den 6 november.

 

Ungdomarnas kommunikation tar aldrig rast. Allt ska vara underhållande. Samtidigt vill de unga ha koll på läget vilket förutsätter olika typer av kunskap.

 

I den andra studien, den första etnologiska mobilstudien i Sverige, fick ungdomar dokumentera sina liv med hjälp av mobiltelefoner.

 

TU skriver i ett pressmeddelande att de med dessa två undersökningar har velat förstå vilka drivkrafter som ligger bakom ungas mediebeteenden.

 

Koppla ihop slutsatsen om bloggarna med den undersökning som EpiServer presenterade förra veckan, som visade att nästan 2 av 3 mellan 25-65 år använder digitala mötesplatsen, och du har ett helt annat kommunikativt landskap än det som rådde för bara något år sedan.

Svensken har slitit sig loss – är mer mobil än fast

augusti 4, 2008

För första gången någonsin var under 2007 den mobila telefonin större än den fasta, både sett till samtalstid och intäkter. Det visar rapporten Svensk telemarknad 2007 från Post- och telestyrelsen, PTS. På sex år har den fasta telefonin halverats.

Självklart får svenskens allt mer mobila beteende en rad konsekvenser både för den enskilde individen och för företag, inte minst opinionsinstitut och marknadsundersökningsföretag som får allt svårare att via telefon nå framför allt yngre väljargrupper/konsumenter.

Vilken telefoni blir billigast för dig? Jämför på telepriskollen.se.

En konflikt som skulle kunna engagera mer

juli 15, 2008

Ikväll får vi reda på om busstrejken är över eller om den kommer att utvidgas. Vid 22-tiden ska parterna lämna besked. Men den pågående konflikten engagerar få. Det mest slående med busstrejken är att ingen verkar bry sig anser Svenska Dagbladets Peter Hammarbäck i en krönika i dag. Han skriver:

 

”De första dygnen sprang journalister från Stockholmsmedierna ut till busshållplatserna för att hämta in inslag av typen ’Magdalena, 47, förbannad – kunde inte ta sig till jobbet’. Men Magdalena 47 var inte förbannad.”

 

Peter Hammarbäck menar att tajmningen för strejken är fel – mitt i den lugna semestertrafiken då Magdalena och andra bussresenärer antingen är lediga eller kan cykla till jobbet.

 

”Tänk er istället en busstrejk under de kallaste och suraste oxveckorna i januari. 18 minus, beckmörkt och snöstorm, då kan man räkna med att Magda, 47, hade varit topp tunnor rasande och krävt en snabb lösning på konflikten.”

 

Han frågar sig också hur allmänhetens likgiltighet påverkar utfallet av strejken.

 

Hade ställt betydligt högre krav på de kommunikativa insatserna under de förhållanden som Peter Hammarbäck beskriver.

 

Arbetsmarknadskonflikter avgörs i mångt och mycket av vem av parterna som lyckas vinna opinionen, tredje part.

 

Under busskonflikten i slutet av 1990-talet då chaufförerna krävde fem minuters rast i timmen för att kunna göra ett bra och säkert jobb med att transportera resenärer. Kommunal fick snabbt gehör för sitt krav hos tredje part och ganska snart var motparten tvungen att ge med sig vid förhandlingsbordet.

 

I den nuvarande konflikten finns ett liknande krav då chaufförerna kräver minst 11 timmars vila per dygn. Däremot saknar jag rapporten som visar att antalet olyckor och/eller tillbud ökar i samband med att chaufförerna får för kort dygnsvila. Varför inte en undersökning tillsammans med Trafiksäkerhetsverket och/eller sömnforskare som kan tala om hur mycket koncentrationsförmågan minskar i samband med för lite sömn. Lägg därtill några busschaufförer som berättar om hur tufft det är med för lite dygnsvila och den oro de kan känna över att transportera bussresenärer och samtidigt vara så trötta.

 

En sådan kommunikation hade haft betydligt större möjlighet att nå och engagera tredje part och därmed rimligen påverka utfallet av förhandlingarna. Nåväl, vid 22-tiden vet vi om det blev avtal eller om strejken utvidgas.

 

 

ICA tjänar på att ta bort smink och lösnäsa

juni 28, 2008

ICA har, enligt deras hemsida, 1 382 butiker i landet. Det är här det händer, varje dag, varje sekund butikernas dörrar är öppna för kunder. Det är vid dessa alla försäljningsställen som ICA har sin identitet och själ. Det är i den här miljön som kunderna känner igen sig och ICA – det sanna ICA.

 

Men i sin kommunikation – sin reklamsåpa – väljer ICA att kommunicera att något annat, något som kan liknas vid plastikopererat, eller åtminstone sminkat eller något med lösnäsa.

 

Skådisar plockas in i en studio för att bygga en relation för ICA till tv-tittaren/konsumenten. Men butiken motsvarar inte reklamen, och reklamen motsvarar inte butiken, mer än de priser som svischar förbi.

 

ICA sitter på en guldgruva med alla butiker, handlare och anställda, som är ICA:s identitet. De skulle kunna marknadsföra varumärket ICA bättre än de skådisar och kändisar som plockas in i inspelningsstudion.

 

Nu ligger fokus primärt på skådespelarna, inte på varumärket. Genom handlarnas och de anställdas egna berättelser och reflektioner om företaget, varorna och deras arbete skulle kommunikationen kunna få en tydligare koppling till varumärket som är tydligare, mer trovärdig och mer sanningsenlig.

 

Mer om det i ett senare inlägg.

 

Läs också:

Kanske dags att ska nya relationer för ICA

ICA-butik ökar försäljning efter cigarettstopp

Ny blogg till tonerna av U2

juni 27, 2008

Håller på att starta en ny blogg. Tänkte sluta blogga på min nuvarande och istället börja skriva via wordpress plattform. Har bloggat nästan exakt ett år om kommunikation på bloggagratis.se. Bloggen har varit till stor nytta i när jag pluggade Strategisk information och PRBerghs. Inte nog med att jag använde bloggen som ett redskap för att lära mig alla modeller och teorier. Jag har dessutom lärt känna andra som är intresserade av kommunikation.

Nu vill jag ha något nytt, något fräschare som erbjuder mer. Nu känner jag att det är dags att byta.

Testar inställningar och justerar till tonerna av U2.