Posts Tagged ‘Kommunal’

En konflikt som skulle kunna engagera mer

juli 15, 2008

Ikväll får vi reda på om busstrejken är över eller om den kommer att utvidgas. Vid 22-tiden ska parterna lämna besked. Men den pågående konflikten engagerar få. Det mest slående med busstrejken är att ingen verkar bry sig anser Svenska Dagbladets Peter Hammarbäck i en krönika i dag. Han skriver:

 

”De första dygnen sprang journalister från Stockholmsmedierna ut till busshållplatserna för att hämta in inslag av typen ’Magdalena, 47, förbannad – kunde inte ta sig till jobbet’. Men Magdalena 47 var inte förbannad.”

 

Peter Hammarbäck menar att tajmningen för strejken är fel – mitt i den lugna semestertrafiken då Magdalena och andra bussresenärer antingen är lediga eller kan cykla till jobbet.

 

”Tänk er istället en busstrejk under de kallaste och suraste oxveckorna i januari. 18 minus, beckmörkt och snöstorm, då kan man räkna med att Magda, 47, hade varit topp tunnor rasande och krävt en snabb lösning på konflikten.”

 

Han frågar sig också hur allmänhetens likgiltighet påverkar utfallet av strejken.

 

Hade ställt betydligt högre krav på de kommunikativa insatserna under de förhållanden som Peter Hammarbäck beskriver.

 

Arbetsmarknadskonflikter avgörs i mångt och mycket av vem av parterna som lyckas vinna opinionen, tredje part.

 

Under busskonflikten i slutet av 1990-talet då chaufförerna krävde fem minuters rast i timmen för att kunna göra ett bra och säkert jobb med att transportera resenärer. Kommunal fick snabbt gehör för sitt krav hos tredje part och ganska snart var motparten tvungen att ge med sig vid förhandlingsbordet.

 

I den nuvarande konflikten finns ett liknande krav då chaufförerna kräver minst 11 timmars vila per dygn. Däremot saknar jag rapporten som visar att antalet olyckor och/eller tillbud ökar i samband med att chaufförerna får för kort dygnsvila. Varför inte en undersökning tillsammans med Trafiksäkerhetsverket och/eller sömnforskare som kan tala om hur mycket koncentrationsförmågan minskar i samband med för lite sömn. Lägg därtill några busschaufförer som berättar om hur tufft det är med för lite dygnsvila och den oro de kan känna över att transportera bussresenärer och samtidigt vara så trötta.

 

En sådan kommunikation hade haft betydligt större möjlighet att nå och engagera tredje part och därmed rimligen påverka utfallet av förhandlingarna. Nåväl, vid 22-tiden vet vi om det blev avtal eller om strejken utvidgas.

 

 

Annonser