Posts Tagged ‘klimat’

Klimatmedvetenhet – en självuttryckande fördel

november 25, 2008

Sju av tio svenskar anser att det är viktigt i deras umgängeskrets att man är medveten om och tänker på sin klimatpåverkan. Det visar Naturvårdverkets undersökningen Allmänhetens attityder och konsumtionsbeteende kopplat till klimatförändringen.

 

Fler än åtta av tio svenskar har under de senaste två åren gjort något i sitt vardagsliv för att minska sin klimatpåverkan.

 

Klimatfrågan har blivit en livstils- och identitetsfråga, konstaterar Jessica Cederberg Wodmar, projektledare klimatkommunikation på Naturvårdsverket.

 

tabell1

 

Källa: ARS Research AB

 

Att klimatfrågan blivit en självuttryckande fördel är något som fler företag borde ta fasta på i sin kommunikation. Idag ligger fokus i kommunikationen vanligtvis på emotionella fördelar.

Annonser

Accenture:Nio av tio företag ser klimatet som viktig utmaning

augusti 5, 2008

Nästan nio av tio företag, eller 87 procent, av de tillfrågade företagen anser att klimatet är en av de viktigaste frågorna de kommande fem åren. Det visar en undersökning som konsultföretaget Accenture låtit göra bland 133 chefer inom elbolag och tung industri världen över.

– Vi ser att företagen upplever en stor osäkerhet och saknar tydliga riktlinjer och spelregler. Det är nog anledningen till att de flesta pekar på att de är politikerna som måste vidta åtgärder. Det säger över 80 procent, säger Henrik Tegnér, energiexpert på Accenture till SvD Näringsliv.

 

Han tycker det är synd att man pekar så mycket på politiker. Företagen borde kanske mer titta på vad de själva kan göra.

– Vi ser att miljöaspekterna är viktiga för många kunder. Till exempel är 41 procent av elkunderna villiga att byta en leverantör med lägre koldioxidutsläpp. Men bara 9 procent av leverantörerna tror att det är ett viktigt köpkriterium, säger Henrik Tegnér till tidningen.

 

Att konsumenter allt mer väljer miljövänliga produkter är något som Arla märker av, som nu tvingas minska antalet ekologiska artiklar under en period för att klara av att täcka en den ökade efterfrågan. Arla skriver i pressmeddelande:

 

”De svenska konsumenterna skickar tydliga signaler att de önskar mer ekologiska mejeriprodukter. Arla är redan idag världens största producent av ekologiska mejeriprodukter och vi har det senaste året öket den ekologiska produktionen med cirka 10 procent. Efterfrågan ökar kraftigt för varje månad som går och vi behöver ta ett krafttag för att kunna möta den snabbt växande efterfrågan på alla våra produkter under alla tider på året.”

 

Under hösten försvinner tillfälligtvis den ekologiska standardmjölken från butikshyllorna.