Posts Tagged ‘ICA’

Trender hos konsumentens beteende

oktober 3, 2008

Både Coop och ICA rapporter om kraftigt ökad försäljning av ekologiska produkter de senaste åren. Utbudet på ekologiska produkter svarar inom flera sektorer inte mot efterfrågan, något bland annat Arla. Även efterfrågan på Rättvisemärkta produkter ökar kraftigt. Under 2007 ökade Rättvisemärkt sin försäljning med 165 procent.

 

Nyligen presenterades även en undersökning som visar att 40 procent av konsumenterna tycker att det är viktigt att den mat som de köper år ekologiskt producerad. Och det är framförallt kvinnor som lägger stor vikt vid detta.

 

Inkomsten har också betydelse för om man anser att ekologiskt producerad mat är viktig. Hela 88 procent av dem som tycker det är viktigt med ekologiskt producerad mat är dessutom villiga att betala mer för den.

 

Av en marknadsundersökning gjord så sent som för något år sedan framgår att det finns en mycket stor potential för att utveckla marknaden av bland annat kött och chark. På flera håll i landet bedrivs även olika projekt i syfte att stärka den lokala produktionen.

Grunden är ett starkt intresse hos konsumenter som har en djupt rotad känsla för hembygden.

 

Involvera konsumenten och ta ansvar

Sociala medier driver fram en ny form av konsumentbeteende. Det möjliggör nya vägar att dela med sig av relevant information i en ständigt accelererande takt.

 

Kundernas uppfattningar om ett företags etik och sociala ansvar spelar allt större roll, konstaterar forskaren Marc Gobé och menar att detta lägger grunden till vad som kallas en konsumentdemokrati.

 

Forskning visar också att shopping och konsumtion av olika varor och tjänster bidrar till identitetsskapande och möjliggör för en individ att skapa sin egen identitet och image.

Annonser

Kraftigt ökad efterfrågan av etiska produkter

september 13, 2008

Allt fler lägger etiskt producerade produkter i sina korgar när de handlar. Inom offentlig sektor ställer nu allt fler etiska krav vid upphandling.

 

I veckan presenterade Länsförsäkringar en stor undersökning som visar att fyra av tio svenskar anser att den mat man köper är ekologiskt producerad. Att kunden också gör som hon säger visar siffror från Coop, där försäljning av ekologiskt märkta produkter ökade med 43 procent under förra året. Motsvarande siffra hos ICA var 28 procent.

 

Att efterfrågan ökar kraftigt är något som mejeribranschen märker av. Arla meddelade i början av augusti att man var tvungen att tillfälligt dra ned antalet ekologiska produkter för att kunna möta upp efterfrågan inom andra områden.

 

Bristen på ekomjölk tvingar Skånemejerier att köpa mjölk från Norrland under hösten och transportera den 80 mil.

 

Samtidigt kommer signaler om att den offentliga sektorn håller på att vakna på allvar. Var tredje kommun uppger i dag att de ställer någon form av etiska krav i upphandlingen, visar en undersökning från Marketwatch. Det är en kraftig ökning gentemot förra året, då en liknande studie visade att endast var tionde kommun ställde motsvarande krav.

Fortsatt succé för cigg-fritt ICA

september 6, 2008

Redan i början av sommaren kunde ICA-handlaren Mats Calla i Teg i Umeå, som var först i Sverige med att kasta ut cigaretterna från butiken, konstatera att den totala försäljningen för butiken ändå ökade.

 

Nu visar siffror att succén håller i sig, uppger E24. ICA-butiken har fått 4 000 nya kunder och trots ett tapp på 400 000 kronor i uteblivna tobaksintäkter har omsättningen ökat med 2,7 miljoner kronor.

– Kundreaktionerna har varit enbart positiva, säger Mats Calla till E24.

Relationer bygger på förtroende

juli 2, 2008

Den grundläggande byggstenen i en relation är förtroende. Förtroende i sin tur bygger på ord som ärlighet, tydlighet och integritet. Och det är med detta som utgångspunkt som relationsmarknadsföring rimligen bör utgå. Eller som David Meerman Scott, författare till succéboken The New Rules of Marketing and PR, skrev: People want authenticity, not spin.

 

Det är en av anledningarna till varför ICA:s relationsbyggande såpareklam kan tjäna på att byta inriktning och tonalitet, som jag varit inne på i flera tidigare inlägg.

                                          

En, enligt mitt tycke, alldeles förträfflig reklam som uppfyller förtroendedelen är IQ:s kampanj tillsammans med Sveriges åkerier där anställda lyfts fram som ambassadörer för kampanjens budskap. Kampanjen verkar för ”smartare förhållningssätt till alkohol”. Kampanjen har även ”rullat” som tv-reklam.

 

Green Cargo är ett av de företag som ingår i kampanjen, som dessutom faller inom ramen för corporate social responsibility, CSR.

Svenska företag mer ansvarsfulla än vad vi ser

juni 30, 2008

Företag tar större samhällsansvar än man kan tro men de är sämre än de tror att förmedla det till sina kunder, anställda och aktieägare. Den slutsatsen gör är Susanne Ikonen och Charlie Andersson vid Södertörns högskola som i sin kandidatuppsats kartlagt hur 15 stora svenska företag, bland andra H&M, Atlas Copco och TeliaSonera, arbetar med CSR och hur de kommunicerar detta till omvärlden. Det skriver CSR i praktiken.

 

Jag har själv haft förmånen att få analysera vad som skrevs i de svenska börsbolagen noterade på Large Cap under 2007, då jag praktiserade på medieanalysföretaget Cision tidigare i år. En av mina slutsatser vart:

 

Liten proaktiv publicitet. Publiciteten kring det som kan betraktas som proaktivt mediearbete är påfallande liten från samtliga bolag som undersökts. Det är snarare så att andra aktörer skapar proaktiv publicitet med hjälp av bolagens namn som ofta används i ett ethos-syfte. Den publicitet som finns och som är att betrakta som resultatet av proaktivt arbete är dock positiv.

 

Publiciteten var påfallande liten i landsortsmedia, där flera företag borde kunna arbeta mer effektivt.

 

Artikeln på CSR i praktiken avslutas med följande mycket välformulerade stycke:

 

Som konsumenter förstår vi att få företag är felfria men vi uppskattar de som är ärliga, har självinsikt och som är öppna med hur de försöker komma tillrätta med sina problem. Det bygger trovärdighet och det driver försäljning. Om fler svenska storföretag insåg det skulle de därför kunna bli mer framgångsrika och då skulle dessutom deras CSR-arbete kunna ses som en förutsättning för ökad kundlojalitet.

 

Det är precis utifrån denna tonalitet som jag tycker att exempelvis ICA borde kunna kommunicera i sin tv-reklam i stället för ICA-Stig & Co, som jag resonerat om i tidigare inlägg.

ICA tjänar på att ta bort smink och lösnäsa

juni 28, 2008

ICA har, enligt deras hemsida, 1 382 butiker i landet. Det är här det händer, varje dag, varje sekund butikernas dörrar är öppna för kunder. Det är vid dessa alla försäljningsställen som ICA har sin identitet och själ. Det är i den här miljön som kunderna känner igen sig och ICA – det sanna ICA.

 

Men i sin kommunikation – sin reklamsåpa – väljer ICA att kommunicera att något annat, något som kan liknas vid plastikopererat, eller åtminstone sminkat eller något med lösnäsa.

 

Skådisar plockas in i en studio för att bygga en relation för ICA till tv-tittaren/konsumenten. Men butiken motsvarar inte reklamen, och reklamen motsvarar inte butiken, mer än de priser som svischar förbi.

 

ICA sitter på en guldgruva med alla butiker, handlare och anställda, som är ICA:s identitet. De skulle kunna marknadsföra varumärket ICA bättre än de skådisar och kändisar som plockas in i inspelningsstudion.

 

Nu ligger fokus primärt på skådespelarna, inte på varumärket. Genom handlarnas och de anställdas egna berättelser och reflektioner om företaget, varorna och deras arbete skulle kommunikationen kunna få en tydligare koppling till varumärket som är tydligare, mer trovärdig och mer sanningsenlig.

 

Mer om det i ett senare inlägg.

 

Läs också:

Kanske dags att ska nya relationer för ICA

ICA-butik ökar försäljning efter cigarettstopp

ICA-butik ökar försäljning efter cigarettstopp

juni 28, 2008

ICA Supermarket i Teg har ökat sin totala försäljning efter att det blev känt att handlaren Mats Calla beslutat att kasta ut cigaretterna från sortimentet. I maj steg försäljningen med 18 procent och i juni pekar siffrorna fortsatt uppåt. Det uppger Drugnews.se.

– Vi har hittills bara fått positiva reaktioner och inga kunder ännu har klagat. Jag tror att fler butikshandlare så småningom kommer att följa efter. Intresserade handlare har ringt från hela landet och undrar hur det går, säger Mats Calla till Drugnews.se.

 

Visst kan en del av förklaringen vara prishöjningar, resonerar Calla men konstaterar samtidigt att den reella försäljningen har ökat.

 

Sedan säger han något mycket intressant till Drugnews. Följande tre stycken är hämtat från artikeln:

 

– Jag tror att förtroendet för affären ökar efter att vi slutat med cigaretterna, säger Mats Calla.

 

Han fick idén efter rapport om att livsmedelskedjor i USA prövat att sluta med tobak. Och efter samtal med personalen så fattade han beslutet trots att tobak stod för 1,1 miljoner kronor av Icabutikens årsomsättning på 130 miljoner.

 

De tyckte att det var omodernt och kändes fel att sälja cancerframkallande cigaretter och samtidigt föra en hälsoprofil med mycket ekologiskt och närodlat.
– Dessutom kändes det motstridigt eftersom vi sponsrar ungdomsidrotten mycket och vet att tillgängligheten påverkar ungas rökvanor, säger han.

 

Den här artikeln, som handlar om corporate social responsibility, CSR, vill jag koppla på det resonemang jag tidigare förde om ICA och deras såpa-reklam.

 

Förresten, så här ser senaste såpa-reklamen ut. Kanske fyller en funktion men det finns outnyttjade resurser som ICA borde kunna göra något mer av. Mer om det i nästa inlägg.

 

Kanske dags att skapa nya relationer för ICA

juni 28, 2008

I väntan på min sommarlektyr ska droppa in har jag plockat fram Varumärkesbygget, Carin Fredlund m fl. (Qou Vadis 2006) igen.

 

I kapitel 27 som handlar om storytelling intervjuas bland annat Matts Heijbel (som går under namnet Sveriges Mr Corporate Storyteller) som nämner ett exempel på som ofta misstas för storytelling, ICA:s reklamfilmer.

– Det beror på att de inte är sanna, hur roliga och kreativa de än är.

 

Niklas Olovzon, S&B, menar däremot, att ICA:s reklamfilmer är storytelling i den bemärkelsen, att de har en berättande ansats och att de är en följetong. Men ur bemärkelsen vad de berättar om varumärket, är de det inte.

 

Det fick mina tankar att fara iväg åt flera olika håll. För det första ICA:s reklamfilmer, som följt oss i närmare ett decennium, har varit framgångsrika i den bemärkelsen att de har skapat en snackis om filmerna. Det konstaterar Johanna Carlson och Madeleine Söderman i fallstudien ”Ännu en tv-serie?” som sammanfattas i boken Reklam & retorik. De skriver:

 

”Och småpratet i arbetsplatsernas fikarum har lämnat såpornas värld och övergått till att diskutera reklamen mellan programmen.” (s.129)

 

ICA:s reklamfilmer som först och främst har i syfte att stärka relationen till tv-tittaren/konsumenten har följts av en rad andra liknande mer eller mindre framgångsrika, exempelvis Findus och Synsam.

 

Nästa fråga som dök upp i skallen var om reklamen verkligen fyller sitt syfte, eller rättare sagt, om det inte går att utveckla konceptet att bli mer effektivt. Visst stärker såpa-reklamen relationen, men till vad? Till varumärket eller till skådisarna? Och hur förstärker ICA den relation och den identitet som filmerna bygger upp när jag som konsument väl befinner mig i butiken?

 

SvD:s Martin Jönsson förespråkade gravsättning av ICA-Stig & Co i samband med köttfärsskandalen i höstas som ICA, utifrån givna förutsättningar, hanterade föredömligt.

 

Reklam-såpor i dess nuvarande form är vanligare idag än när ICA startade sin serie. Omvärlden har förändrats. Det gör att reklamen inte sticker ut lika mycket idag. Rimligen avtar snackisen (word-of-mouth) när formen blir en dussinvara. Kanske det är dags för något nytt?

 

Jag utvecklar mina tankar i mitt nästa inlägg.