Posts Tagged ‘förtroende’

ICA-butik ökar försäljning efter cigarettstopp

juni 28, 2008

ICA Supermarket i Teg har ökat sin totala försäljning efter att det blev känt att handlaren Mats Calla beslutat att kasta ut cigaretterna från sortimentet. I maj steg försäljningen med 18 procent och i juni pekar siffrorna fortsatt uppåt. Det uppger Drugnews.se.

– Vi har hittills bara fått positiva reaktioner och inga kunder ännu har klagat. Jag tror att fler butikshandlare så småningom kommer att följa efter. Intresserade handlare har ringt från hela landet och undrar hur det går, säger Mats Calla till Drugnews.se.

 

Visst kan en del av förklaringen vara prishöjningar, resonerar Calla men konstaterar samtidigt att den reella försäljningen har ökat.

 

Sedan säger han något mycket intressant till Drugnews. Följande tre stycken är hämtat från artikeln:

 

– Jag tror att förtroendet för affären ökar efter att vi slutat med cigaretterna, säger Mats Calla.

 

Han fick idén efter rapport om att livsmedelskedjor i USA prövat att sluta med tobak. Och efter samtal med personalen så fattade han beslutet trots att tobak stod för 1,1 miljoner kronor av Icabutikens årsomsättning på 130 miljoner.

 

De tyckte att det var omodernt och kändes fel att sälja cancerframkallande cigaretter och samtidigt föra en hälsoprofil med mycket ekologiskt och närodlat.
– Dessutom kändes det motstridigt eftersom vi sponsrar ungdomsidrotten mycket och vet att tillgängligheten påverkar ungas rökvanor, säger han.

 

Den här artikeln, som handlar om corporate social responsibility, CSR, vill jag koppla på det resonemang jag tidigare förde om ICA och deras såpa-reklam.

 

Förresten, så här ser senaste såpa-reklamen ut. Kanske fyller en funktion men det finns outnyttjade resurser som ICA borde kunna göra något mer av. Mer om det i nästa inlägg.

 

Annonser