Posts Tagged ‘Facebook’

Beslutsfattare i otakt med ungas nätvanor

november 5, 2008

Den digitala klyftan mellan ”mejlgenerationen” och ”messengergenerationen” blir allt tydligare visar rapporten ”Nya användarmönster” gjord Forum Internets medgrundare Håkan Selg.

 

Det går en gräns vid 35 år, konstaterar Håkan Selg. Internetanvändarna i åldrarna däröver – mejlgenerationen – hör hemma i fas 1. De har i vuxen ålder växlat över till Internet men sitter kvar i tidigare användarmönster. Användarna i åldrarna därunder – messengergenerationen – är uppvuxna med tillgång till uppkopplade datorer. Där har de utvecklat ett Internetbaserat användarmönster utan omväg över tidigare tekniker. Det har dessutom skett under lustfyllda former, med prat, skämt, skvaller och populärkultur i förgrunden.

 

En rad ledande befattningshavare inom näringsliv och offentlig sektor upptäcker nu successivt att de inte längre kan kontrollera sin omgivning på samma sätt som tidigare. Att deras kunder tar över distributionen som i fallet med skivindustrin eller att deras anställda ägnar Facebook större uppmärksamhet än måndagsmötena.

 

Vad har vi då att vänta oss, frågar sig Håkan Selg och drar två slutsatser:

 

1. Högljudda krav på ökad kontroll av vad som tilldrar sig på nätet. Där är vi redan. Debatten sker idag huvudsakligen på mejlgenerationens premisser eftersom få debattdeltagare har en inblick i vad den nya Internetkulturen innebär. Detta kommer gradvis att förändras i takt med att messengergenerationen skaffar sig ökat samhällsinflytande.

 

2. Ganska snart kommer framsynta bolagsstyrelser att besätta ledande befattningar med personer ur messengergenerationen som är hemmastadda i de nya nätverken och behärskar dess koder. Offer i detta systemskifte blir mejlgenerationens chefer och företagsledare som långt innan pensionsåldern hamnar på överblivna listan likt partibossarna vid Sovjetsystemets sammanbrott.

Annonser