Posts Tagged ‘Cision’

HM visar sitt ansvarstagande på youtube

juli 14, 2008

I dag lade H&M ut filmer på youtube som ska visa på företagets ansvarstagande. Filmen ska vara i tre delar, även om jag bara lyckas hitta två.

 

Tidigare i år, under min praktik på medieanalysföretaget Cision, analyserade jag vad som skrivits om de svenska börsbolagen om CSR-frågor under 2007. Då konstaterade jag följande:

 

H&M får mest och balanserad publicitet. Det är inte helt oväntat att H&M är det bolag som får störst publicitet. Det är också det bolag som får den mest balanserade medievinklingen av alla bolag. En del av förklaringen kan vara att H&M inte förekommer i lika många listor som generellt skapar positiv publicitet. H&M är också det bolag som befinner sig närmast konsumenterna.

 

När detta läggs ut fungerar inte länkningen till youtube. Därför lägger jag även in direktadresserna.

Our responsibility part 1

 http://youtube.com/watch?v=K7wu9ycGcHE

Our responsibility part 2

http://youtube.com/watch?v=cD8dna20gOA

 

Annonser

Tre snabba till Maria Grafström

juli 11, 2008

I veckan höll Maria Grafström, projektledare på Cision och författare till boken CSR: Företagsansvar i förändring, ett frukostseminarium i Almedalen. Precis som i boken gjorde Maria Grafström skillnad på välgörenhet och mer långsiktig CSR-arbete som utgår från företagets kärnverksamhet.

– Det finns ingen motsättning mellan välgörenhet och arbete som utgår från kärnverksamheten.

 

Hon poängterade vikten av handla först och kommunicera sedan och att vid välgörenhet bör insatserna ha en tydlig koppling till företagets verksamhet.

 

Efter seminariet fick jag några minuter med Maria Grafström innan vi skildes åt och jag passade på att ställa några frågor.

 

CSR, Corporate social responsibility, bygger på ansvarstagande inom tre områden; hälsa, miljö och socialt. Med det som utgångspunkt kan ett företag som inte har kollektivavtal säga att de arbetar med CSR?

– Oj, intressant fråga. Jag har inte funderat så mycket på det. Men spontant blir svaret nej. Rimligen måste företaget ha kollektivavtal.

 

Anser du att fackföreningen sett vilka möjligheter som det rådande intresset för CSR för med sig?

– Nej, facken borde kunna göra mer och det är fler aktörer som borde kunnat använda situationen bättre.

 

Förståsigpåarna säger att en lågkonjunktur är i anstående. Då blir plånboksfrågor av naturlig orsak viktigare. Med tanke på det tror du då att intresset för CSR överlever nästa lågkonjunktur?

– Också en intressant fråga. Svårt att säga. Det är väl rimligt att tro att det sker en avmattning men samtidigt kommer klimatfrågan förbli aktuell oavsett var vi befinner oss i konjunkturcykeln.

IDG listar csr-seminarier under Almedalen

juni 30, 2008

IDG:s Miljöaktuellt har listat – enligt deras tycke – de mest intressanta seminarierna med inriktning på csr, miljö och hållbar utveckling under Almedalen. Än så länge är det bara inlagt fram till och med torsdagen. Men det kommer ändå upp i över 60 händelser.

 

Noterar att de inte tog med frukostseminariet som Maria Grafström, projektledare på medieanalysföretaget Cision och författare till boken CSR: Företagsansvar i förändring, ska hålla på onsdagsmorgonen. Då passar jag på att slå ett slag för den aktiviteten istället.

Svenska företag mer ansvarsfulla än vad vi ser

juni 30, 2008

Företag tar större samhällsansvar än man kan tro men de är sämre än de tror att förmedla det till sina kunder, anställda och aktieägare. Den slutsatsen gör är Susanne Ikonen och Charlie Andersson vid Södertörns högskola som i sin kandidatuppsats kartlagt hur 15 stora svenska företag, bland andra H&M, Atlas Copco och TeliaSonera, arbetar med CSR och hur de kommunicerar detta till omvärlden. Det skriver CSR i praktiken.

 

Jag har själv haft förmånen att få analysera vad som skrevs i de svenska börsbolagen noterade på Large Cap under 2007, då jag praktiserade på medieanalysföretaget Cision tidigare i år. En av mina slutsatser vart:

 

Liten proaktiv publicitet. Publiciteten kring det som kan betraktas som proaktivt mediearbete är påfallande liten från samtliga bolag som undersökts. Det är snarare så att andra aktörer skapar proaktiv publicitet med hjälp av bolagens namn som ofta används i ett ethos-syfte. Den publicitet som finns och som är att betrakta som resultatet av proaktivt arbete är dock positiv.

 

Publiciteten var påfallande liten i landsortsmedia, där flera företag borde kunna arbeta mer effektivt.

 

Artikeln på CSR i praktiken avslutas med följande mycket välformulerade stycke:

 

Som konsumenter förstår vi att få företag är felfria men vi uppskattar de som är ärliga, har självinsikt och som är öppna med hur de försöker komma tillrätta med sina problem. Det bygger trovärdighet och det driver försäljning. Om fler svenska storföretag insåg det skulle de därför kunna bli mer framgångsrika och då skulle dessutom deras CSR-arbete kunna ses som en förutsättning för ökad kundlojalitet.

 

Det är precis utifrån denna tonalitet som jag tycker att exempelvis ICA borde kunna kommunicera i sin tv-reklam i stället för ICA-Stig & Co, som jag resonerat om i tidigare inlägg.