Archive for the ‘Trender’ Category

Klimatmedvetenhet – en självuttryckande fördel

november 25, 2008

Sju av tio svenskar anser att det är viktigt i deras umgängeskrets att man är medveten om och tänker på sin klimatpåverkan. Det visar Naturvårdverkets undersökningen Allmänhetens attityder och konsumtionsbeteende kopplat till klimatförändringen.

 

Fler än åtta av tio svenskar har under de senaste två åren gjort något i sitt vardagsliv för att minska sin klimatpåverkan.

 

Klimatfrågan har blivit en livstils- och identitetsfråga, konstaterar Jessica Cederberg Wodmar, projektledare klimatkommunikation på Naturvårdsverket.

 

tabell1

 

Källa: ARS Research AB

 

Att klimatfrågan blivit en självuttryckande fördel är något som fler företag borde ta fasta på i sin kommunikation. Idag ligger fokus i kommunikationen vanligtvis på emotionella fördelar.

Annonser

Svenska företag bloggar mest i Norden

november 25, 2008

Företagsbloggar är betydligt vanligare bland de största börsbolagen i Sverige än i övriga Norden. Det visar en undersökning från pr-byrån Burson-Marsteller. Tio företag på Stockholmsbörsens Large Cap har en företagsblogg. Det motsvarar 18 procent av företagen på den aktuella listan.

– Företag och organisationer håller sakta på att anpassa sig till denna nya miljö där de inte längre har möjlighet att kontrollera budskap fullt ut. De största nordiska börsbolagen öppnar nu upp för en konversation med olika intressenter med syfte att skapa dialog, säger Hans Kullin, nordiskt ansvarig för digital PR på Burson-Marsteller.

 

– Konsumenterna bloggar och pratar om ditt varumärke på nätet och är du inte med och påverkar hur denna diskussion förs så hamnar du i baksätet. Då låter man kunderna definiera ens varumärke och träffarna på Google kommer från någon som skriver om dig och inte från dig själv eller din egen hemsida, säger Kullin till SvD Näringsliv.

Nu ristas runan för traditionell reklam

november 18, 2008

Traditionell reklam är på utdöende och reklamtröttheten breder ut sig. Det konstaterar Hanna Dunér i Dagens Näringsliv. Det senaste året har 150 000 nya telefonnummer anslutit sig till Nix-registret. Sammanlagt har nu cirka 1,7 miljoner tackat nej till reklam genom telefonförsäljning.

 

Samtidig kan vi läsa i Dagens Media att Troja television dödförklarar traditionell tv-reklam och som nu sadlar om.

– I princip allting kommer att byggas på användargenererat material och sociala nätverk, säger Stefan Permerén på Troja, som nu ska lansera ett antal sajter med olika nischade målgrupper.

Tv i mobilen får kalla handen i USA

november 9, 2008

Intresset för att titta på tv i mobilen har minskat under de senaste två åren, skriver Erik på Mindpark som tagit del av en undersökning från JupiterResearch. (Läs tabellen som Erik plockat ur undersökningen.)

 

Intresset är ljumt i alla ålderskategorier – även bland unga. Faktum är att endast en procent av

av mobiltelefonanvändarna i USA har något TV-abonnemang i mobilen.

 

Erik konstaterar:

”T ex är det endast 9 procent som säger att de är intresserade av se live-sända tv-program i mobilen. För två år sedan var denna siffra 15 procent. Och bara 8 procent är intresserade av se långfilmer, mot 10 procent 2006.”

 

Hmm…Att dessa siffror sjunker när nyhetens behag avtar är kanske inte så konstigt. Men till och med när det gäller korta klipp t ex korta nyheter och musikvideos har intresset nästan halverats från 10 procent till 6 procent. Det är förvånande.

Beslutsfattare i otakt med ungas nätvanor

november 5, 2008

Den digitala klyftan mellan ”mejlgenerationen” och ”messengergenerationen” blir allt tydligare visar rapporten ”Nya användarmönster” gjord Forum Internets medgrundare Håkan Selg.

 

Det går en gräns vid 35 år, konstaterar Håkan Selg. Internetanvändarna i åldrarna däröver – mejlgenerationen – hör hemma i fas 1. De har i vuxen ålder växlat över till Internet men sitter kvar i tidigare användarmönster. Användarna i åldrarna därunder – messengergenerationen – är uppvuxna med tillgång till uppkopplade datorer. Där har de utvecklat ett Internetbaserat användarmönster utan omväg över tidigare tekniker. Det har dessutom skett under lustfyllda former, med prat, skämt, skvaller och populärkultur i förgrunden.

 

En rad ledande befattningshavare inom näringsliv och offentlig sektor upptäcker nu successivt att de inte längre kan kontrollera sin omgivning på samma sätt som tidigare. Att deras kunder tar över distributionen som i fallet med skivindustrin eller att deras anställda ägnar Facebook större uppmärksamhet än måndagsmötena.

 

Vad har vi då att vänta oss, frågar sig Håkan Selg och drar två slutsatser:

 

1. Högljudda krav på ökad kontroll av vad som tilldrar sig på nätet. Där är vi redan. Debatten sker idag huvudsakligen på mejlgenerationens premisser eftersom få debattdeltagare har en inblick i vad den nya Internetkulturen innebär. Detta kommer gradvis att förändras i takt med att messengergenerationen skaffar sig ökat samhällsinflytande.

 

2. Ganska snart kommer framsynta bolagsstyrelser att besätta ledande befattningar med personer ur messengergenerationen som är hemmastadda i de nya nätverken och behärskar dess koder. Offer i detta systemskifte blir mejlgenerationens chefer och företagsledare som långt innan pensionsåldern hamnar på överblivna listan likt partibossarna vid Sovjetsystemets sammanbrott.

Obamas kampanj minskar medias makt

oktober 31, 2008

Drygt 33 miljoner amerikaner bänkade sig i onsdags för att titta på Barack Obamas 30 minuter långa reklamfilm. Det kan jämföras med de 20 miljoner som såg senaste basebollfinalen i World Series.

 

Enligt Aftonbladet ska notan för att sända filmen i sju rikstäckande kanaler på bästa sändningstid ha landat på cirka fem miljoner dollar. En spott i havet för Obama som samlat in cirka 600 miljoner dollar i sin unika kampanj.

 

Filmen är också intressant ur ett annat perspektiv. Normalt sett har media ett stort inflytande över den bild som sätts av ett parti eller en presidentkandidat. Politiken tvingas att förhålla sig till media och mediebilden.

 

Men Obamas kampanj är unik på många sätt. Nätet utgör kärnan och har bland annat lagt grunden för att få tre miljoner amerikaner som öppnat plånboken kandidaten.

 

Sett ur Porters femkraftsmodell har kampanjen rundat media och i viss mån skapat ett efterfrågesug. Styrkeförhållandena mellan media och kandidaten har definitivt påverkats – till Obamas fördel.

 

Nu kan inte alla amerikanska kommersiella kanaler beskyllas för att hålla den oberoende fanan särskilt högt. Men nog är det så att de kommersiella kanalerna tvingas att ge vika för det journalistiska oberoendet i jakten på tv-tittare och sända en halvtimmes reklamfilm på bästa sändningstid en vecka innan presidentvalet.

 

CNN och ABC avstod från att sända filmen.

 

Obamas reklamfilm.

 

En brief för ansvarstagande varumärke

oktober 29, 2008

För tid sedan hade jag anledning att titta närmare på ett företag inom charkuteribranschen. Jag har lagt ut delar av mitt – varumärkesidentitet, vision, mission och affärsidé samt trender i konsumentens beteende.

 

Här är den kreativa brief jag arbeta fram:

 

Uppdrag:

Syftet är att skapa en grafisk profil och förpackningar inom charkuteribranschen som kommunicerar lokalt producerat och socialt ansvarstagande.

 

Målgrupp:

Primär kommunikationsmålgrupp: Ungdomar 8-13 år boendes i X. Målgruppen samhällsengagemang ger sig uttryck främst i form av enskilda sakfrågor.

 

Målgruppen återfinns bland annat på grundskolor, är vana datoranvändare och stora konsumenter av sociala medier och digitala nätverk.

 

Primär konsumtionsmålgrupp: Föräldrar 35-45 åringar boendes i X. Målgruppen oroas av klimatförändringar och reagerar på brister i samhället. Målgruppen känner ansvar för framtiden. De känner att de vill göra en insats men väljer av olika anledningar bort att engagera sig under ordnade former i föreningar.

 

Målgruppen har god ekonomisk standard och bor företrädesvis i villa eller radhus. Den största mediekanalen är lokaltidningen.

 

Budskap: Ät gott med gott samvete.

 

Känna: X bidrar till en bättre närmiljö.

Tycka: X är en vän som vill mig och min närmiljö väl.

Göra: X gör mig till en bättre samhällsmedborgare.

 

Tonalitet:

Tilltalet ska vara personligt, andas framtidstro, engagemang och lokal samhörighet. Budskapet är framför allt emotionellt men också självuttryckande. Grafisk profil och förpackning ska vara identitetsskapande.

Lågkonjunktur öppnar för sociala medier

oktober 28, 2008

Beta Alfa refererar i ett inlägg till Daniel på Mindpark som i ett mycket välskrivet inlägg resonerar om företagens möjligheter att vara offensiva i den ekonomiska nedgången. Möjligheten har aldrig varit större än nu, tack vare sociala medier.

 

Kostnadseffektivitet, snabbhet, relation genom interaktion, crowdsourcing, möjlighet att sticka ut och goda möjligheter till en god internkommunikation är några av fördelarna.

 

Dessutom kan man addera de tydliga trender som finns inom medie– och konsumentbeteende där konsumenten både vill bli underhållen och vara delaktig.

TU kartlägger ungas mediebeteende

oktober 27, 2008

Dagens svenska ungdomar litar i första hand på bloggar och mamma. I alla fall om man ska tro en av de två etnografiska studier som Tidningsutgivarna, TU, låtit genomföra inom ramen för projektet ”Unga vuxna” som presenteras den 6 november.

 

Ungdomarnas kommunikation tar aldrig rast. Allt ska vara underhållande. Samtidigt vill de unga ha koll på läget vilket förutsätter olika typer av kunskap.

 

I den andra studien, den första etnologiska mobilstudien i Sverige, fick ungdomar dokumentera sina liv med hjälp av mobiltelefoner.

 

TU skriver i ett pressmeddelande att de med dessa två undersökningar har velat förstå vilka drivkrafter som ligger bakom ungas mediebeteenden.

 

Koppla ihop slutsatsen om bloggarna med den undersökning som EpiServer presenterade förra veckan, som visade att nästan 2 av 3 mellan 25-65 år använder digitala mötesplatsen, och du har ett helt annat kommunikativt landskap än det som rådde för bara något år sedan.

Sinnesmarknadsföring – årets marknadsföringsbok

oktober 23, 2008

Idag tillades författarna till boken Sinnesmarknadsföring Bertil Hultén, Niklas Broweus och Marcus van Dijk utmärkelsen Årets Marknadsföringsbok vid den årliga Tendensdagen.

 

I sin motivering skriver juryn:

Författarna har i boken Sinnesmarknadsföring på ett utmärkt sätt givit läsaren en inspirationskälla för nya vägar inom marknadsföring baserat på praktiska exempel och en teoretisk ram.

 

Jag läste boken i somras, skrev ett par inlägg om den på min förra blogg och kan bara hålla med juryn vad det gäller inspirationskälla.

 

Mina inlägg om boken:

Sinnesmarknadsföring – ger mig som läsare mersmak

Ljudet – talar direkt till dina känslor